Selvregulerende varmekabel

En selvregulerende varmekabel kan være det du trenger for å beskytte mot skade på takrenner, nedløp og andre vannrør utendørs.


Se flere detaljer under produktene.

Se vårt sortiment av selvregulerende varmekabel her.

28 treff

Det kan også hindre oppbygging av istapper, som kan falle ned og forårsake ulykker på personer og materiell. Den kan også brukes på tak for å smelte snø. Kablene kan legges enten utenpå eller inni rørene som skal sikres.
Selvregulerende varmekabler er laget slik at de er kalde når det er varmt i været. Men så blir de aktiver ved en viss temperatur, slik at de begynner å avgi varme og smelter snø og is. Jo kaldere det er, jo mer varmer de.

Viktig å tenke på når du velger selvregulerende varmekabel

  • Mange takrenner fylles av urenheter som løv, mose og avføring fra fugler. For at kabelen skal virke best mulig er det viktig med gode vedlikeholdsrutiner i takrennene
  • Man kan velge å koble den til en topolet bryter eller å ha den som en del av et snøsmelteanlegg. I et anlegg kan man lettere kontrollere når kabelen er av/på basert på temperatur- og fuktsensorer, og det blir økonomisk mer lønnsomt
  • Ved legging må kablene ikke krysse over hverandre eller ligge inntil seg selv på tur/retur. Spesielle avstandsstykker kan monteres for å holde kabelen på plass fra hverandre. Dette sikrer også at det ikke blir for mye avstand fra hverandre og at det dermed gir mindre smelteeffekt av kablene 
  • Kablene kommer på rull, og her kan man regulere og kappe lengden selv. Enden avkortes og isoleres med tilhørende sett i følge fabrikantens anvisninger. Det samme gjelder tilkoblingsenden som skjøtes til tilførselskabelen og så isoleres så den blir helt tett 
  • En selvregulerende varmekabel bør forankobles med en automatsikring type C og det er påbudt med jordfeilbryter 30mA
  • Kabelen sikres med en spesiell strekkavlaster der den går fra takrennen og ned i nedløpet 
  • For kabler som skal monteres innvendig i drikkerør, er det kun spesielle kabler som er egnet for dette for å oppfylle loven om forurensning av drikkevann