PN kabel

Vi fører et bredt utvalg av PN kabel, i varierte dimensjoner og farger.


Se mer informasjon under produktbildene.
Se vårt utvalg av PN kabel her
 

33 treff

PN brukes for det meste til skjultanlegg, og er lettere å bruke enn en kabel med ytterkappe, da de fyller mindre og er mer fleksible. 
Du kan velge å kjøpe de forskjellige typene enkeltvis på hver sin rull eller i en bøtte. Dette gir stor fleksibilitet for hvilke farger som skal trekkes i ett og ett rør. 
Vi har også diverse sett med flere PN-ledere tvunnet sammen. Et slikt sett brukes der du vet hvor mange ledere som trenges. Dette kan også være enklere i bruk da det ikke tvinner seg så lett.
Du kan også kjøpe PN i ferdigtrukket k rør. Da er monteringen ferdig når k-røret er trekt.  

Viktig ved valg av PN kabel

  • Tverrsnittet beregnes ut fra dimensjon på vernet og påmontert utstyr
  • Husk at mellom enkelte elektriske punkter trenges det 3 ledere pluss jord. Men selv om det kun trenges 2 ledere pluss jord er det ikke feil å trekke med en ekstra leder. Dette kan noen ganger være veldig fremtidsrettet og kan komme i bruk senere
  • Vi bruker blå som nøytralleder, brun som faseleder og gul/grønn til jordforbindelse. Ved ekstra PN/farge velger vi ofte sort